Wat is lassen?

Lassen is het verbinden van twee materialen tot één geheel door middel van het smelten van materialen onder invloed van hoge temperaturen. Het materiaal wordt op de verbindingsplaats in vloeibare toestand gebracht, waarna er materiaal, met meestal dezelfde samenstelling, wordt samengevoegd. Waarbij er continuïteit ontstaat tussen de te verbinden delen. 

Kleine en grote lassamenstellingen

Lasconstructies van plaat- en/of buismaterialen worden door gecertificeerde lassers uitgevoerd. Hiervoor beschikken wij over 6 lasrobots die off-line geprogrammeerd kunnen worden.

Robotlassen Cobotlassen >

Handmatig lassen

Overige producten worden handmatig gelast. Hiervoor maken we gebruik van de volgende lastechnieken:

Er is ook mogelijkheid tot solderen.