VDL Belgium

VDL Belgium is gespecialiseerd op het gebied van buis- en plaatbewerkingen. Buigen is een bijzonder vakgebied. Destijds waren we één van de eersten die het mogelijk maakten om buizen (tot Ø150 mm) te buigen met een radius van 0,8 x diameter.

Al onze buigmachines en gereedschappen zijn gemaakt of gemodificeerd naar onze eigen specificaties, om zodoende op meerdere 'buigniveaus' de beruchte 'Bend-in-bend'- en 'Boost-bending'-technieken te kunnen toepassen. VDL Belgium is voortdurend op zoek naar nieuwe oplossingen voor uw technische vraagstukken.

Tevens leggen we een sterk accent op een kostenbewuste productie. We beseffen immers maar al te goed welk belang onze klanten hechten aan een scherpe prijsstelling. Van onze kant wordt hierop toonbaar ingespeeld door onze medewerkers in een vroeg stadium intensief te laten samenwerken met de ontwikkelingsafdelingen van de eindklant, om zodoende een afgeleverd ontwerp technisch en kostenreducerend te optimaliseren. Onze klanten profiteren altijd van onze uitgebreide know-how en ervaring.

De communicatie op het vlak van bestellingen, leverschema's en facturatie verloopt vrijwel geheel automatisch via Electronic Data Interchange (EDI). Hierdoor hebben we continu inzicht in de productie en planning van onze klanten. Op deze manier wordt onze productie dagelijks bijgestuurd voor een accurate leverbetrouwbaarheid.